Cel i zakres

Obliczenia membranowe są działem informatyki obejmującym te badania procesów biochemicznych i biologicznych zachodzących w żywych komórkach i tkankach, których celem jest odnalezienie abstrakcyjnych algorytmów i struktur obliczeniowych modelujących wymienione tu naturalne procesy. Strukturami podstawowymi obliczeń membranowych są systemy membranowe, zwane także P systemami, traktowane matematycznie jako grafy, których węzłom przyporządkowane są, między innymi, multizbiory. Systemy membranowe są stosowane jako chwilowe opisy procesów równoczesnego przetwarzania multizbiorów przyporządkowanych odpowiednio poszczególnym membranom danego systemu. Przetwarzanie multizbiorów odbywa się tutaj zgodnie z pewnymi regułami podobnymi do znanych w informatyce reguł przepisywania termów.

Z punktu widzenia biologii systemy membranowe interpretowane są w ten sposób, że multizbiory przyporządkowane membranom opisują koncentrację molekuł w przestrzennych regionach reprezentowanych przez te membrany. Równoczesne przetwarzanie multizbiorów przyporządkowanych membranom modeluje reakcje biochemiczne zachodzące równocześnie odpowiednio w poszczególnych regionach reprezentowanych przez te membrany. Opisane wyżej modelowanie procesów biochemicznych przy pomocy systemów membranowych uwzględnia także interkomunikację między poszczególnymi membranami systemu i otoczeniem, oraz ewolucyjne transformacje samej struktury (grafu) systemu polegające na równoczesnym wyłanianiu się nowych membran, na wzór równoczesnego podziału wielu komórek, oraz zanikaniu istniejących membran. Więcej informacji na temat membranowych obliczeń można znaleźć na stronie internetowej P systems web page.

Jedenasta Konferencja poświęcona Obliczeniom Membranowym -- 11th Conference on Membrane Computing (CMC 11) jest kontynuacją poprzednich dziesięciu międzynarodowych Warsztatów poświęconych Obliczeniom Membranowym -- Workshops on Membrane Computing. Celem konferencji jest bezpośrednia wymiana doświadczeń między biologami, informatykami i matematykami prowadzącymi badania dotyczące obliczeń membranowych i dziedzin pokrewnych. Konferencja organizowana jest przez Uniwersytet Fryderyka Schillera w Jenie przy współpracy Centrum Bioinformatyki w Jenie pod auspicjami European Molecular Computing Consortium oraz the Molecular Computing Task Force of the Emergent Technologies Technical Committee at IEEE Computational Intelligence Society.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w CMC 11 w Jenie.


Ważne daty

Przysyłanie komunikatów: 10 maja 2010   16 maja 2010

Powiadomienie o akceptacji: 4 czerwca 2010   7 czerwca 2010

Wczesna rejestracja: 11 czerwca 2010   14 czerwca 2010

Wersja camera-ready: 5 lipca 2010

Zakończenie rejestracji: 5 lipca 2010

Konferencja: 24–27 sierpnia 2010


Sponsorzy

German Research Foundation Jena Centre for Bioinformatics Friedrich Schiller University of Jena Department of Bioinformatics

Contact

Thomas Hinze (CMC11 PC co-chair and OC chair)
Friedrich-Schiller-Universität Jena
Lehrstuhl Bioinformatik, Biologisch-Pharmazeutische Fakultät
Ernst-Abbe-Platz 1-4, D-07743 Jena, Germany
Email: