A konferencia témája

A membrán számítások területén végzett kutatások célja az élő sejtek felépítésének és működésének, illetve a sejtközösségek szerveződési módjainak alapján absztrakt számítási modellek létrehozása, és ezek tulajdonságainak vizsgálata. A membrán rendszerek (P rendszerek) membránok által határolt régiókból állnak, melyekben különböző típusú objektumok multihalmazainak osztott, és párhuzamos feldolgozása folyik a régiókhoz rendelt szabályok alapján. A szabályok írják le az objektumok evolúcióját, valamint a szomszédos régiók illetve a rendszer és környezete közti kommunikáció módjait.

Rendszerbiólógiai szempontból nézve a membrán számítások tudományterülete különböző tulajdonságú régiókból álló biológiai rendszerek működésének diszkrét típusú modelljeit nyújtja. Ezekben a modellekben a membránok által határolt, egymástól elválasztott régiókban különböző biokémiai reakciók zajlanak. A molekulákat a membránokban lévő objektumok multihalmazai reprezentálják, az objektumok változását leíró szabályok, illetve ezek párhuzamos, egyidejű alkalmazása a molekulák közti kémiai reakciókat modellezi. Lehetőség van a régiók kölcsönhatásának, sőt a membrán-struktúra változásának leírására, és ezzel a rendszer strukturális dinamikájának jellemzésére is. Részletesebb információ a P rendszerek weblapján található.

A 2010-ben első alkalommal konferenciaként megrendezett CMC11 az elmúlt tíz év során évente megtartott WMC workshopok gyümölcsöző tradíciójának folytatására törekszik. Célja, hogy lehetőséget teremtsen a tudományterület művelőinek találkozására, barátságos légkörű eszmecseréjére, együttműködésére. A CMC11 konferencia házigazdái a Jénai Friedrich Schiller Egyetem és a Jénai Bioinformatikai Központ, védnökei az European Molecular Computing Consortium és a Emergent Technologies Technical Committee at IEEE Computational Intelligence Society.

Szeretettel várjuk a CMC11 konferencián Jénában.


Fontos dátumok

Cikkek beküldése: 2010. május 10.   2010. május 16.

Értesítés az elfogadásról: 2010. június 4.   2010. június 7.

Korai regisztráció: 2010. június 11.   2010. június 14.

Cikkek végleges változata: 2010. július 5.

Regisztráció: 2010. július 5.

Konferencia: 2010. augusztus 24-27.


Szponzorok

German Research Foundation Jena Centre for Bioinformatics Friedrich Schiller University of Jena Department of Bioinformatics

Contact

Thomas Hinze (CMC11 PC co-chair and OC chair)
Friedrich-Schiller-Universität Jena
Lehrstuhl Bioinformatik, Biologisch-Pharmazeutische Fakultät
Ernst-Abbe-Platz 1-4, D-07743 Jena, Germany
Email: